1
Ako jediní sa venujeme všetkým kategóriam klientov s obezitou. Špecializujeme sa na VNÚTORNÝ TUK a jeho komplikácie, detskú obezitu i na redukciu tuku v konkrétnych častiach tela

Comments

Who Upvoted this Story