unionlife club - Komplexné riešenie obezity http://unionlife.info/story.php?title=komplexne-riesenie-obezity Ako jediní sa venujeme všetkým kategóriam klientov s obezitou. Špecializujeme sa na VNÚTORNÝ TUK a jeho komplikácie, detskú obezitu i na redukciu tuku v konkrétnych častiach tela Sun, 03 May 2020 17:06:30 UTC en